Results 1 to 10 of 14
2015 Kia Sportage

Keith Gordon Auto

2015 Kia Sportage

St. John's (Avalon) $9,990.00

2015 KIA Sportage, Automatic, 140,500 kms. More Info on KeithGordon.ca

Last Updated 3 days ago

2015 Ford Escape

Keith Gordon Auto

2015 Ford Escape

St. John's (Avalon) $11,990.00

2015 FORD Escape, 2.0L Automatic, 126,400 kms. More Info on KeithGordon.ca

Last Updated 3 days ago

2016 Toyota Corolla

Keith Gordon Auto

2016 Toyota Corolla

St. John's (Avalon) $14,990.00

2016 TOYOTA Corolla, 1.8L Automatic, 148,400 kms. More Info on KeithGordon.ca

Last Updated 3 days ago

2019 Kia Forte

Keith Gordon Auto

2019 Kia Forte

St. John's (Avalon) $15,990.00

2019 KIA Forte, 2.0L Manual, 70,200 kms. More Info on KeithGordon.ca

Last Updated 3 days ago

2017 Honda Civic

Keith Gordon Auto

2017 Honda Civic

St. John's (Avalon) $16,990.00

2017 HONDA Civic, 1.8L Automatic, 118,300 kms. More Info on KeithGordon.ca

Last Updated 3 days ago

2019 Kia Forte

Keith Gordon Auto

2019 Kia Forte

St. John's (Avalon) $16,990.00

2019 KIA Forte, 2.0L Automatic, 111,100 kms. More Info on KeithGordon.ca

Last Updated 3 days ago

2017 Ford Escape

Keith Gordon Auto

2017 Ford Escape

St. John's (Avalon) $17,990.00

2017 FORD Escape, 2.0L Automatic, 112,500 kms. More Info on KeithGordon.ca

Last Updated 3 days ago

2016 Ford Edge

Keith Gordon Auto

2016 Ford Edge

St. John's (Avalon) $19,990.00

2016 FORD Edge, 3.5L Automatic, 110,000 kms. More Info on KeithGordon.ca

Last Updated 3 days ago

2017 Nissan Rogue

Keith Gordon Auto

2017 Nissan Rogue

St. John's (Avalon) $20,990.00

2017 NISSAN Rogue, 2.5L Automatic, 115,700 kms. More Info on KeithGordon.ca

Last Updated 3 days ago

2018 Ford Escape

Keith Gordon Auto

2018 Ford Escape

St. John's (Avalon) $21,990.00

2018 FORD Escape, 2.0L Automatic, 106,700 kms. More Info on KeithGordon.ca

Last Updated 3 days ago


Browse Keith Gordon Auto Vehicles by Make
Ford (4)Honda (1)Hyundai (1)Kia (5)Nissan (2)Toyota (1)